Hạt Điều Thô - Nông Sản Sạch Store

Hạt Điều Thô

Hạt điều thô trông như thế nào? Toàn bộ quy trình thu hoạch hạt điều

 

cay-dieu-ra-trai

                                                     

trai-dieu-con-nho

 

trai-dieu-chin-dan

 

 

Hạt điều chín được thu hoạch

thu-hoach-dieu

 

Hạt điều thô

hạt điều thô

  

Nhân điều bên trong

tach-hat-dieu-tho-ta-duoc-hat-dieu-thanh-pham

 

Xem thêm:

 

Bình luận